🟢 Spurdomarket

Spuromarket Exit Scammed!

Sipultie market is the best Finnish darknet market now

 

 

 

ItemDescription
NameSpurdo market / Spurdomarket
StatusUp and Running
EscrowYes
MultisigNo
Main Onion URLspurdorzxbtmm6qljixcrlxjhrwusn6ui3bxb6wwxjg4jch4dxxuscad.onion
LanguageFinnish
Active Listings108

UPDATE: Since July 20 2021, Spurdo Market has new onion V3 address (what is this?)

Spurdomarket Finnish Page

UPDATE: Since Apr 13 2021, Spurdo Market accepts Monero.

What Is Spurdomarket?

Some experienced dark net users might remember the Finnish marketplace called Sipulimarket. After it was closed in December 2020, the Spurdo market emerged to take its place and serve as an alternative to the Silkkitie. As soon as Silkkitie was gone, the huge amount of potential customers striving to acquire illicit products was left unattended, and it was only a matter of time until someone seized this opportunity. Although Spurdomarket provides service primarily to the Scandinavian market and cannot be listed among the most significant industry players, it definitely has some tricks up its sleeves and deserves a proper and fair review.

Spurdomarket Registration page

Mikä on Spurdomarket?


Jotkut kokeneet tummat net-käyttäjät saattavat muistaa Suomen Marketplace nimeltä Sipulimarket. Kun se suljettiin joulukuussa 2020, Spurdo-markkinat syntyivät paikkansa ja toimiva vaihtoehtona Silkkitielle. Heti kun Silkkitie oli poissa, valtava määrä potentiaalisia asiakkaita, jotka pyrkivät hankkimaan laittomat tuotteet, jätettiin vartioimatta, ja se oli vain ajan kysymys, kunnes joku tarttui tähän tilaisuuteen. Vaikka Spurdomarket tarjoaa palvelua ensisijaisesti Skandinavian markkinoille, eikä sitä voida luetella merkittävimpien teollisuuden pelaajien kesken, sillä se on varmasti temppuja hihoissaan ja ansaitsee asianmukaisen ja oikeudenmukaisen tarkastelun.

 

How does Spurdomarket Work?

Spurdomarket’s most definitive feature makes it unique in both positive and negative ways. In a large part the site is built for the local community. Therefore, its layout is in the Finnish language. The platform offers no English version (or version for any other language for that matter), although some vendors provide descriptions and major details in English.

On the one hand, it generates plenty of inconveniences to both sellers and buyers. You have to know Finnish or spend a lot of time translating all the necessary information. But on the other hand, it protects the community from scammers and other dishonest individuals because only distributors and customers with serious intentions would be eager to exert that much effort.

Another essential measure that Spurdomarket execute to guard the privacy of its users is applying the Escrow system. This means that the marketplace stores your funds and transfers it to a vendor only when a deal is finalized. This mechanism ensures that no fraud is committed to buyers or sellers alike. In addition, this system implies complete anonymity because there is no direct communication between the parties involved. All the disputes are solved through Spurdomarket in accordance with its established policy which prevails over vendors’ rules for these matters in case of any contradictions.

The order and delivery processes are adequately straightforward with no unnecessary complications:

 1. The buyer purchase an item
 2. The seller ships it within 72 hours (if the order is not marked as shipped within this period of time the system cancels it automatically and the buyer gets a refund)
 3. When the order is received by the customer, the deal can be finalized
 4. In case there is a delay or any other unforeseen circumstances, the buyer can extend the order
 5. If there are any complaints, the client can initiate a dispute, but it has to be done manually within 14 days after placing the order, otherwise the purchase will be finalized automatically.

Miten Spurdomarket toimii?

Spurdomarkin lopullinen ominaisuus tekee siitä ainutlaatuisen sekä positiivisissa että negatiivisissa tavoissa. Suuressa osassa sivusto on rakennettu paikallisyhteisölle. Siksi sen ulkoasu on suomen kielellä. Foorumi tarjoaa englanninkielistä versiota (tai versiota mihinkään muuhun kieleen), vaikka jotkin toimittajat tarjoavat kuvauksia ja merkittäviä yksityiskohtia englanniksi.

Toisaalta se tuottaa runsaasti haittoja sekä myyjille että ostajille. Sinun täytyy tuntea suomalaisia ​​tai viettää paljon aikaa kääntää kaikki tarvittavat tiedot. Toisaalta se suojaa yhteisöä huijareilta ja muilta epärehellisiltä yksilöiltä, ​​koska vain jakelijat ja asiakkaat, joilla on vakavia aikomuksia, olisi innokas käyttämään paljon vaivaa.

Toinen tärkeä toimenpide, joka Spurdomarket toteuttaa suojella käyttäjien yksityisyyttä, soveltaa escrow-järjestelmää. Tämä tarkoittaa, että markkinapaikka tallentaa varojasi ja siirtää sen myyjälle vain silloin, kun sopimus on viimeistelty. Tämä mekanismi varmistaa, että petoksia ei ole sitoutunut ostajille tai myyjille. Lisäksi tämä järjestelmä merkitsee täydellistä nimettömyyttä, koska asianosaisten välillä ei ole suoraa viestintää. Kaikki riidat ratkaistaan ​​Spurdomarkin kautta vakiintuneen politiikan mukaisesti, joka vallitsee toimittajien sääntöjä näistä asioista, jos ristiriitaisuuksia.

Tilaus- ja toimitusprosessit ovat riittävän suoraviivaisia ​​ilman tarpeettomia komplikaatioita:

Ostaja ostaa kohteen
Myyjä toimittaa sen 72 tunnin kuluessa (jos tilaus ei ole merkitty lähetettynä tämän ajan kuluessa, järjestelmä peruuttaa sen automaattisesti ja ostaja saa hyvityksen)
Kun asiakas vastaanottaa tilauksen, sopimus voidaan viimeistellä
Jos viivästyminen tai muut ennakoimattomat olosuhteet ovat, ostaja voi laajentaa tilausta
Jos valituksia on, asiakas voi aloittaa riidan, mutta se on tehtävä manuaalisesti 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä, muuten ostos viimeistellään automaattisesti.

What does Spurdo market offer?

The website’s design is simple and intuitive, all the major categories are presented in the form of a list, you can open the one that you need to study the offered items. As well as in any other dark web marketplace, the majority of Spurdomarket’s product range is displayed by drugs. However, some digital items and bank details are available for purchasing. On Spurdomarket you can find the following categories:

 • Doping (performance drugs)
 • Stimulants
 • Opiates
 • Benzodiazepines
 • Cannabis
 • Dissociative drugs
 • Empathogens (entactogens)
 • Psychedelic drugs
 • Other (digital stuff, debit/credit card information, etc.).

IMPORTANT!

Of course, as any other enterprise that understands that key to success is earning clients’ loyalty, so they keep coming back, Spurdomarket values its reputation and wants to be perceived as a trustworthy platform. Thus, it imposes certain restrictions on the types of offers that are allowed to be published. The list of products and services that are prohibited to sell on the website includes:

 • Firearms
 • Child pornography
 • Prostitution
 • Murder.

Unlike many other major dark net marketplaces, selling Fentanyl or similar substances is not a taboo on the Spurdomarket which might rise some concerns.

Companies operating in the deep web understand the importance of privacy. Hence, in case you disclose any personal information about other people (commit a doxing), you will get banned from the community.

One of the greatest advantages of using Spurdomarket is its prices. On this site you can find truly the cheapest products and services because many of their offers are limited for the Finnish market. From this perspective your translation work can actually pay off.

How to Keep It Safe

Obviously, being a dark net marketplace means doing your best to guarantee your clients’ privacy and security. With that in mind Spurdomarket uses several features to ensure that all the deals remain safe and completely anonymous. For instance, it can only be accessed via Tor browser.

ATTENTION

Despite the applied security measures it would be wise to take additional precautions because everyone knows that it is better to be safe than sorry. Here are some of the steps that you might want to take before accessing the marketplace:

 • Turn off JavaScript (Options → Privacy & Security → Security Level → Choose “Safest”)
 • Use dedicated system or virtual machine (VM) for the dark web business
 • Install secure operating systems, such as Tails (https://tails.boum.org/) or Whonix (https://www.whonix.org/)
 • Store your Pretty Good Privacy (PGP) keys on your dedicated system/VM only
 • Do not mix your deep web activities with casual browsing
 • Use VPN to protect your traffic, especially if you are connected to a public Wi-Fi hotspot.

Summing Up

On the whole, Spurdomarket cannot outbid the major industry players, but its local nature provides it with some particular advantages that make it really stand out. It doesn’t have an impressive product range, still its low prices and lucrative offers look very attractive. In terms of safety and privacy it seems reliable. Yet, there is no information on whether it has enforced PGP, or 2FA (2 Factors Authentication). It doesn’t support Multisig or FE (Finalize Early) option, but Escrow system is an established standard in this industry. Inability to understand the Finnish language might cause some difficulties, but it also means that shady users would refrain from accessing it. Overall, Spudomarket has many perspectives and deserves recognition.

Who is Spurdo?

Originally, Spurdo Spärde is a poorly drawn character based on the sprite image of Pedobear. It was originally conceived in the Finnish imageboard Kuvalauta to mock the newcomers who often flooded the site with hackneyed reposts, one of the main materials being images of Pedobear. The character is coarsely drawn on purpose and accompanied by captions that are misspelled and stylized in all cap.

Let’s learn cool Finnish words!

sipulitorionion (so, sipulitori market means onion market)

sipulimarket – onion market

tor osoitetor url (address)

suomalaiset tor sivut Finnish Tor pages

tor sivustotTor Sites

uusi sipulinew Onion url